Giáo Trình Và Phương Pháp Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Anh Nhat
Anh Nhat

Giáo Trình Và Phương Pháp Học

Ưu điểm

Khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp, đa dạng, quốc tế.

Điểm cần cải thiện

Chưa biết chắc không có quá

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây chỉ cần nghe theo giáo viên là đủ rồi, mà chỉ cần học ở đây là đủ rồi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn