Giáo Viên Dạy Hay, Phát Âm Cực Chất, Không Khí Lớp Học Thoải Mái | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Vui Phùng
Vui Phùng

Giáo Viên Dạy Hay, Phát Âm Cực Chất, Không Khí Lớp Học Thoải Mái

Ưu điểm

Mỗi buổi đến JOLO học là một ngày vui, lớp giao tiếp học viên với giáo viên luôn có tương tác tốt, lớp ít người nên chất lượng đảm bảo lắm nhé!

Điểm cần cải thiện

Mong trung tâm mở thêm nhiều cơ sở hơn trên địa bàn Hà Nội để việc đi học được tiện hơn ạ!

Trải nghiệm và lời khuyên

Tập trung chú ý nghe giảng, hăng hái tích cực nói thật nhiều trình độ Speaking sẽ lên nhanh lắm nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn