Học Phí Phải Chăng - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Phải Chăng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

học phí phải chăng và đáng học ở JOLO

Điểm cần cải thiện

không có điểm nào cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình học khá là phù hợp với em, đặc biệt là học phải phải chăng, xứng đáng.Em đã nâng band đáng kể, từ 5.0 lên 6.5

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.