Ielts Introduction - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Ielts Introduction

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- Giảng viên bản xứ dạy rất nhiệt tình
- Trung tâm khá quan tâm tới học viên
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giá cho khóa học và lộ trình phù hợp hơn hẳn các trung tâm khác rất nhiều nha các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.