Khả Năng Dạy Học Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Khả Năng Dạy Học Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Dạy dễ hiểu, giáo viên có tâm với nghề

Điểm cần cải thiện

Chưa có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây, cả 4 kĩ năng của tôi đều được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.