Khả Năng Dạy Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khả Năng Dạy Học Tốt

Ưu điểm

Dạy dễ hiểu, giáo viên có tâm với nghề

Điểm cần cải thiện

Chưa có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây, cả 4 kĩ năng của tôi đều được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn