Khoá Học Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Bùi Trang
Bùi Trang

Khoá Học Ielts

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình, tài liệu phong phú, dễ học dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

trong thời gian theo học hài lòng về mọi mặt

Trải nghiệm và lời khuyên

nên trải nghiệm học tại đây nếu muốn trình độ tiếng anh được cải thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn