Khoá Học Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khoá Học Ielts

Nguyễn Thanh Phong Phong
Nguyễn Thanh Phong Phong

Ưu điểm

Giáo trình đầy đủ, cung cấp đủ kiến thức, môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

mọi thứ đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây là một sự lựa chọn đúng đắn của mình khi có thể dễ dàng được 7.0 IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.