Khóa Học Ielts Intensive - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khóa Học Ielts Intensive

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- Khóa học thiết kế khoa học và phù hợp với học viên
- Giảng viên rất nhiệt tình
- Cách truyền đạt dễ hiểu và nhớ lâu

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên cực nhiệt tình, rất đáng để học nhé các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.