Khoá Học Pre Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khoá Học Pre Ielts

Nguyên Nguyễn
Nguyên Nguyễn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, giảng dễ hiểu. Nội dung chương trình phù hợp với năng lực cá nhân.

Điểm cần cải thiện

Còn ít cơ sở trên Việt Nam

Trải nghiệm và lời khuyên

Nghe theo tư vấn viên vì các anh chị rất nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.