Lộ Trình Hợp Lí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lộ Trình Hợp Lí

Ưu điểm

Tại đây khi được test đầu vào và mình được học khóa IELTS 7.0 theo lộ trình của JOLO thì sau khi khóa học kết thúc mình đã đạt được band điểm mong muốn,

Điểm cần cải thiện

Cần tăng thêm thời gian 1 buổi học hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia khóa luyện thi của JOLO và cần phải kiên trì theo lộ trì của JOLO

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn