Luyện Thi Ielts Cực Sát Và Trọng Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Luyện Thi Ielts Cực Sát Và Trọng Tâm

Ưu điểm

Mỗi bài học tại JOLO lại có những chủ đề thú vị rất phù hợp cho luyện thi IELTS, các kỹ năng nghe nói đọc viết đều được tập trung phát triển và sự tiến bộ có thể nhận thấy rất rõ ràng.

Điểm cần cải thiện

Hy vọng trung tâm sẽ mở nhiều cơ sở hơn nữa để đem chất lượng đến với nhiều người hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm chú nghe giảng và chăm chỉ thực hành mỗi ngày.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn