Luyện Thi Ielts Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Thanh Nguyễn
Thanh Nguyễn

Luyện Thi Ielts Tốt

Ưu điểm

Giảng viên rất tận tình

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Cách học ở trung tâm rất dễ hiểu, hiệu quả. Hãy học thử để cảm nhận nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn