Luyện Tốt Lắm Ạ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Ron Bùi
Ron Bùi

Luyện Tốt Lắm Ạ

Ưu điểm

GIÁO TRÌNH PHÙ HỢP
GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP, NHIỆT TÌNH

Điểm cần cải thiện

CHƯA CẦN CẢI THIỆN GÌ Ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

ANH TỪNG LÀ 1 HỌC VIÊN Ở ĐÂY, GIÁO VIÊN THÌ SIÊU THÂN THIỆN LUÔN, HỌC PHÌ THÌ CŨNG ỔN HƠN 1 SỐ CHỖ KHÁC, NHÌN CHUNG RẤT LÀ OK HIGHLY RECOMMEND, ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn