Mình Thích Học Ở Đây Nhất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mình Thích Học Ở Đây Nhất

Ưu điểm

Luyện thi IELTS chuyên nghiệp, giáo viên tâm lý, bạn bè thân thiện, số lượng học sinh ít (10-13 người)

Điểm cần cải thiện

Việc học ở đây rất thoải mái nên mình không nghĩ rằng cần cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, hãy cố gắng cùng JOLO rèn luyện nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn