Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, thoải mái, giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều cơ sở để học viên thuận tiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Đến để được test thử và tư vấn để các bạn có được lộ trình học tốt nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn