Một Nơi Đáng Để Theo Học - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Một Nơi Đáng Để Theo Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Thực hành nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã có một thời gian thú vị và bổ ích, học viên mới nên chủ động để có được nhiều kiến thức nhất có thể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.