Một Nơi Đáng Để Theo Học | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Một Nơi Đáng Để Theo Học

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Thực hành nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã có một thời gian thú vị và bổ ích, học viên mới nên chủ động để có được nhiều kiến thức nhất có thể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn