Một Trung Tâm Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Xuân Nguyên Nguyễn
Xuân Nguyên Nguyễn

Một Trung Tâm Tuyệt Vời

Ưu điểm

Thầy cô ở đây rất chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất cơ sở vật chất ở đây rất chất lượng

Điểm cần cải thiện

Các thầy cô ở đây hơi Nghiêm khắc

Trải nghiệm và lời khuyên

Các thầy cô dạy thật tuyệt vời nhưng bạn phải tôn trọng họ thì họ mới lịch sự với bạn!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn