Nhận Xét Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Học Tập

Ưu điểm

Phòng học sạch sẽ, địa điểm thuận lợi, giáo viên chu đáo nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Chưa có tương tác nhiều trong lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử các khoá học tại đây, có các điều kiện tốt. Phục vụ cho việc học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn