Rất Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Rất Hài Lòng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- Bài giảng hay, dễ hiểu
- Giáo viên thân thiện biết quan tâm đến học sinh
- Giáo án thú vị, dễ nắm bắt
- Sĩ số không quá đông
- Cách giảng dạy khá phù hợp với giới trẻ

Điểm cần cải thiện

không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Jolo English là 1 trải nghiệm hữu ích cho học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.