Rất Hữu Ích - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Rất Hữu Ích

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thầy cô dạy nhiệt tình, môi trường học tập tích cực.

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Hòa mình vào môi trường mới và kết bạn với những con người siu dễ thương.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.