Rất Tuyệt Vời - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Rất Tuyệt Vời

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Đôi ngũ giáo viên thân thiện học sinh năng nổ

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Không ngại ngần thể hiện bản thân, bài khó hãy hỏi thầy cô giáo để nhận được đáp án đầy đủ nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.