Rất Xinh Đẹp Tuyệt Vời - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Rất Xinh Đẹp Tuyệt Vời

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập năng động, học phí phù hợp, được thực hành kĩ năng thường xuyên..

Điểm cần cải thiện

Chưa biết ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi để có tương lai học đi để có cái nhai trong mồm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.