Review Ielts Intensive - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Review Ielts Intensive

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, bài giảng thú vị và dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều tuyệt vời

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn đang phân vân về trung tâm tiếng anh, hãy đến JOLO, band score target không bao giờ là xa vời !

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.