Review Về Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn

Review Về Trung Tâm

Ưu điểm

học phí không quá cao, nhưng chất lượng giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

hiện tại chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

nên chuẩn bị trước nền tảng tiếng anh thì đi học sẽ đỡ vất vả hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn