Review Về Trung Tâm Anh Ngữ Jolo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Về Trung Tâm Anh Ngữ Jolo

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên có tâm, tận tình với học viên

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ gửi xe riêng của trung tâm cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử học ở đây để trải nghiệm nhiều hơn cho bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn