Siêu Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Siêu Hài Lòng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt , xếp lớp phù hợp

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất tốt , học viên của trung tâm rất thân thiện và dễ gần ,giáo viên chu đáo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.