Sự Yêu Thích Với Jolo - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Sự Yêu Thích Với Jolo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tuyệt vời
Thầy cô nhiệt tình
Lộ trình rõ ràng

Điểm cần cải thiện

Sau khi mình trải nghiệm học tập ở JOLO chưa cảm thấy có điều gì không hài lòng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở trên lớp chú ý nghe bài và hỏi bài giáo viên nhiều nhất có thể, tận dụng thời gian học tập để nâng band speaking skill rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.