Theo Em Là Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Theo Em Là Tốt

Ưu điểm

Phòng học rộng rãi

Điểm cần cải thiện

Em nghĩ là không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Trau dồi kĩ năng nghe thì nên trau dồi pronoun và từ vựng mới rất quan trọng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn