Thường Xuyên Có Đồ Ăn Khi Học
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thường Xuyên Có Đồ Ăn Khi Học

Ưu điểm

Giáo viên nước ngoài
Cơ sở vật chất tốt
Có trái cây ăn mỗi giữa buổi học

Khuyết điểm

Thầy nhiều lúc hơi bất lịch sự
Tư vấn viên không giới thiệu các khóa học free
Học phí mắc, không có hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm

Có bài test kiểm tra đầu vào và cuối khóa, party cuối khóa bằng tiền học sinh đóng, lớp học khá vui và trái cây khá ngon

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn