Tiếng Anh Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiếng Anh Giao Tiếp

Ưu điểm

cởi mở, giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

tư vấn nhiệt tình hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học ở đây để tăng khả năng giao tiếp, là nơi luyện thi tốt, giáo viên tận tình, cơ sở vật chất tốt, số lượng học viên ít nên rất chất lượng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn