Trải Nghiệm Ở Jolo | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Hằngg Phamm
Hằngg Phamm

Trải Nghiệm Ở Jolo

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên tận tâm, nhiệt tình, lớp học ít người đảm bảo chất lượng, phương pháp giảng dạy mới lạ. Chỉ sau một thời gian ngắn mà khả năng Tiếng Anh đã cải thiện rõ rệt.

Điểm cần cải thiện

Cần tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá hơn nữa để mang lại nhiều trải nghiệm cho học viên, giúp các học viên gắn kết vs nhau hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

JOLO thực sự là một môi trường hữu ích để cải thiện khả năng Tiếng Anh, mang lại những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Bản thân mới chỉ học ở JOLO một thời gian nhưng đã thấy kết quả được cải thiện rõ rệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn