Trải Nghiệm Thú Vị, Đáng Giá | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh JOLO (jolo.edu.vn)

Vũ Ngọc  Tú  Uyên
Vũ Ngọc Tú Uyên

Trải Nghiệm Thú Vị, Đáng Giá

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ của học viên.

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều cơ sở ở nhiều quận khác nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu có điều kiện, JOLO là nơi lý tưởng cho mọi người cải thiện tất cả kĩ năng tiếng anh của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn