Trình Tiếng Anh Đã Được Nâng Tầm - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trình Tiếng Anh Đã Được Nâng Tầm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Các thầy cô ở đây 100% là giáo viên nước ngoài, đều có chuyên môn cao và vô cùng nhiệt tình. Cách dạy của các thầy cô khá là hấp dẫn, dễ hiểu. Ngoài truyền đạt kiến thức các thầy cô còn thêm thắt những câu chuyện và bài học trong cuộc sống.

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì

Trải nghiệm và lời khuyên

đối với các bạn ở xa, không có điều kiện học thì cũng có thể học online đó. Cũng chất lượng không kém học trực tiếp đâu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.