Tuyệt Vời!!! - Đánh giá về Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tuyệt Vời!!!

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thời gian học tập thoải mái và giáo viên rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Cải thiện các kỹ năng và luyện thi rất chuyên nghiệp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.