Kì Vọng, Hihi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh LangGo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Kì Vọng, Hihi

Ưu điểm

Trung tâm này em học thật sự hài lòng về giảng viên và phương pháp học, học khoá 4.0-6.0, thi đạt 6.5 :)) vượt kì vọng, mình học thấy rất oki

Điểm cần cải thiện

Chỉ mong giá mềm tý để học lên thêm, hi

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở Langgo ạ. Mình học cô Hoa, cực kì ưng về chất lượng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn