Bài Giảng Cực Kỳ Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Cực Kỳ Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Giáo viên tâm huyết, nhiệt tình
- Hoạt động ngoại khóa
- Bài giảng cực kỳ dễ hiểu, đặc biệt là cách sử dụng các thì trong tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

- Nhà vệ sinh đang tu sửa
- Phải làm bài tập đầy đủ nếu không sẽ bị phạt

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên dạy rất phá cách, khác với nhiều trung tâm
- Được giao lưu với tình nguyện viên quốc tế
- Học với thầy thật "Crazy", dễ hiểu
- Có những câu chuyện thú vị được lồng vào bài học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn