Chăm Sóc Học Viên Rất Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chăm Sóc Học Viên Rất Tận Tình

Ưu điểm

- Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, truyền cảm hứng cho học viên
- Chăm sóc học viên rất tận tình, biết ứng dụng ngữ pháp vào giao tiếp
- Được thầy chỉ cách trở thành tình nguyện viên quốc tế

Điểm cần cải thiện

- Nhà vệ sinh hơi đáng sợ
- Bài tập về nhà hơi nhiều
- Nếu bạn nào là "thanh niên nghiêm túc" thì chắc không hợp với thầy bởi thầy rất "bá đạo"

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vốn từ vựng mở rộng, ngữ pháp vững hơn
- Quen biết được nhiều bạn bè
- Muốn quay lại trung tâm để tiếp tục học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn