Có Động Lực Học Tiếng Anh Hơn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Động Lực Học Tiếng Anh Hơn

Ưu điểm

- Có khả năng chữa mất gốc mà nhiều nơi không làm được
- Lần đầu tiên biết ửng dụng ngữ pháp vào giao tiếp
- Thầy còn có thể truyền cảm hứng cho những bạn lười học

Điểm cần cải thiện

- Thầy nghiêm khắc và có thể phạt nếu bạn mắc lỗi
- Bài tập về nhà hơi bị nhiều luôn
- Thầy "bá đạo" không hợp với những người nghiêm túc

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có động lực học tiếng Anh hơn
- Được giao lưu, học tiếng Anh với các bạn tình nguyện viên quốc tế
- Tiếng Anh cải thiện tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn