Có Tình Nguyện Viên Quốc Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Tình Nguyện Viên Quốc Tế

Ưu điểm

- Lần đầu tiên biết ứng dụng ứng ngữ pháp vào giao tiếp
- Có tình nguyện viên quốc tế và người nước ngoài thực hành trong suốt quá trình học, trong và sau khi kết thúc khóa luôn
- Thầy có thể truyền cảm hứng cho những bạn lười học nữa!

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm nằm trên đường 1 chiều khá bất tiện
- Nhà vệ sinh đáng sợ
- Địa điểm trong hẻm khó kiếm

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất hài lòng vì tìm được nơi có thể giúp bản thân gỡ bỏ những kiến thức sai lệch
- Chỉnh được những phát âm mình hay sao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn