Được Học Thử Miễn Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Được Học Thử Miễn Phí

Ưu điểm

- Có lớp học luyện nói với tình nguyện viên nước ngoài miễn phí
- thân thiện, hòa đồng
- được học thử miễn phí

Điểm cần cải thiện

Đôi khi bắt đầu học trễ (5 đến 10 phút)

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tuyệt vời, các tình nguyện viên rất nhiệt tình, như một gia đình
- Nếu bạn có thời gian hãy đến trung tâm học
- Với các tình nguyện viên, bạn sẽ thấy được cải thiện đáng kể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn