Được Thực Hành Ngay Sau Khi Kết Thúc Một Bài Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Được Thực Hành Ngay Sau Khi Kết Thúc Một Bài Học

Ưu điểm

Được thực hành ngay sau khi kết thúc một bài học. Giáo viên thân thiện, học sinh dễ dàng tiếp cận với kiến thức. Phương pháp dạy dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

Phí gửi xe không phù hợp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nâng cao được vốn từ vựng, giao tiếp căn bản, ngữ pháp. Cải thiện các vấn đề trong giao tiếp. Dễ dàng tiếp thu kiến thức khó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn