Giáo Viên Giảng Dạy Bá Đạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giảng Dạy Bá Đạo

Ưu điểm

- Giáo viên giảng dạy bá đạo
- Nhân viên và trợ giảng quan tâm đến sinh viên
- Có lớp học tình nguyện với người nước ngoài

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất không được sang chảnh cho lắm
- Vị trí trung tâm hơi khó tìm
- Nếu có thể nên quan tâm đến nhà vệ sinh một chút

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuy khóa học chỉ có 3 tháng nhưng nó giúp mình cải thiện được phát âm, giao tiếp tự tin hơn với người nước ngoài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn