Học Được Thêm Nhiều Kỹ Năng Như Giao Tiếp, Thuyết Trình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Được Thêm Nhiều Kỹ Năng Như Giao Tiếp, Thuyết Trình

Ưu điểm

- Khi học tại đây, mình không chỉ học được tiếng Anh mà còn được học thêm nhiều kỹ năng khác
- Giáo viên và các trợ giảng rất là nhiệt tình, đặc biệt ở đây còn có cả người nước ngoài
- Chương trình dạy có thể giúp học viên giao tiếp được, dùng được ngay chứ không áp dụng các công thức phức tạp, khó nhớ

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất cảu trung tâm chưa được tốt như các trung tâm khác
- Địa điểm học hơi khó tìm
- Không có biển hiệu để nhận dạng

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học ở trung tâm một thời gian em cảm thấy trình độ giao tiếp của em khá tiến boo65
- Trong quá trình học em học được nhiều kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình...
- Trải nghiệm và giao tiếp với người nước ngoài mà không cần phải "săn Tây"

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn