Mỗi Ngày Đi Học Là 1 Niềm Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mỗi Ngày Đi Học Là 1 Niềm Vui

Ưu điểm

- Lần đầu tiên biết ứng dụng ngữ pháp vào giao tiếp
- Có tính nguyện viên quốc tế và người nước ngoài thực hành trong suốt quá trình học, trong và sau khi kết thúc khóa học
- Thầy có khả năng truyền cảm hứng cho những bạn lười học

Điểm cần cải thiện

- Nhà vệ sinh khá đáng sợ
- Đường đến trung tâm 1 chiều
- Địa điểm khó kiếm

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giúp bản bân có thể cải thiện được tiếng Anh
- Mỗi ngày đi học là một niềm vui

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn