Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

TRẦN NGUYÊN PHI
TRẦN NGUYÊN PHI

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

GIẢNG DẠY RẤT CÓ TÂM

Điểm cần cải thiện

PHÒNG HỌC CÒN HƠI NHỎ

Trải nghiệm và lời khuyên

RẤT ĐÁNG ĐỂ CÁC BẠN MUỐN BẮT ĐẦU HỌC ANH VĂN LẠI TỪ ĐÂU.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn