Trình Độ Tiếng Anh Cải Thiện Khá Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trình Độ Tiếng Anh Cải Thiện Khá Nhiều

Ưu điểm

- Giáo viên dạy vui, nhiệt tình, dễ thương
- Có lớp tình nguyên viên quốc tế hoàn toàn miễn phí

Điểm cần cải thiện

- Chỗ gửi xe không đẹp

Trải nghiệm và lời khuyên

- Sau khi học xong khóa cơ bản, em thấy tiếng Anh mình cải thiện hơn nhiều
- Tự tin khi đứng trước người nước ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn