Trung Tâm Có Trình Độ, Dạy Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Có Trình Độ, Dạy Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Trung tâm có trình độ, dạy dễ hiểu
- Nhiệt tình, thân thiện với học viên
- Bài giảng sinh động, bài tập đủ kỹ năng

Điểm cần cải thiện

- Cần sửa chữa nhà vệ sinh
- Mở rộng kích thước lớp học
- Mở thêm nhiều chi nhánh

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trình độ tiếng Anh được nâng cao
- Các hoạt động đưa ra đều phục vụ tốt cho tiếng Anh
- Dễ hiểu, học xong có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn