Trung Tâm Rất Quan Tâm Đến Học Viên, Vắng Học Là Gọi Điện Hỏi Ngay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Rất Quan Tâm Đến Học Viên, Vắng Học Là Gọi Điện Hỏi Ngay

Ưu điểm

Trung tâm rất quan tâm đến học viên, vắng học là gọi điện hỏi ngay. Thây dạy nhiệt tình, vui. Học phí rẻ, có tình nguyện viên để thực hành.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa sang trọng lắm. Nhà vệ sinh ghê. Khó tìm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình ở Đắk Lắk học tiếng Anh hơn 8 năm chưa nói được, phát âm chưa bao giờ đúng, gặp Tây sợ. Từ khi gặp thầy, mình đã thay đổi phát âm hay và tự tin giao tiếp với Tây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn