Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Ms Hoa Giao Tiếp

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhiệt Tình

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy khá tốt
Giảng viên nhiệt tình

Khuyết điểm

Phòng học đôi khi không phù hợp

Trải nghiệm

Được luyện các kỹ năng giao tiếp thiết thực trong cuộc sống hằng ngày

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn