Đây Là Khóa Học Khá Bổ Ích | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh Ms Hoa TOEIC (mshoatoeic.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đây Là Khóa Học Khá Bổ Ích

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cơ sợ vật chất tạm ổn, có máy lạnh

Điểm cần cải thiện

Lớp học khá đông nên giáo viên chưa thể chỉ cặn kẽ từng học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Với những kĩ năng được cải thiện từ khóa học này tôi nghĩ học phí là khá phù hợp, Tôi đã trải nghiệm và có những tiến bộ nhất định, hy vọng lần thi toeic sắp tới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn